O FIRMIE

Działalność naszej firmy w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oparta jest o ściśle określone zasady zapisane między innymi w Kodeksie Etyki i Standardach Zawodowych. Oznacza to, że w swojej działalności kierujemy się dobrem klienta, zyskując jego zaufanie i szacunek i wiarygodność dzięki świadczeniu usług w sposób profesjonalny.

Stale doskonalimy nasze kwalifikacje. Rzetelność i wiarygodność naszego biura poparta jest nadaniem przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast licencji zawodowych "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami" (licencja nr 3872) uprawniających do wykonywania odpowiedzialnego zawodu.

Posiadamy również zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emertalnych na wykonanie czynności agenta ubezpieczeniowego (zezwolenia KNUiFE nr 354382/03, 353161/03) oraz cetyfikat ukończenia Specjalistycznego Kursu z Zakresu Zarządzania Nieruchomościami nr GN-3/40-282/2001 (certyfikat nr 029).
Posiadane licencje zawodowe nadane przez Prezesa UMiRM, uprawniające do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zezwolenia KNUiFE, potwierdzają posiadanie odpowiednich kompetencji umożliwiających wykonywanie usług w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzenie działalności polegajacej na pośredniczeniu w obrocie nieruchomościami wymaga posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoąci cywilnej. Polisa OC w połączeniu z licencjami UMiRM daje naszym klijentom dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług.